Zpracování osobních údajů


Tento internetový obchod provozuje:

Emerging Art a.s.
Karolinská 708/13
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 17076757
DIČ: CZ17076757

Kontakt:
tel.: +420 606 732 264
e-mail: eshop.pasta@gmail.com

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz webových stránek zpracováváme některé vaše osobní údaje.

S jakými osobními údaji pracujeme?

Pokud poptáte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. Proč?
- kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu
- pokud se pro naše produkty nebo služby rozhodnete, budeme jejich prostřednictvím s vámi komunikovat
- použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv

Pokud nakoupíte u nás v e-shopu, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a údaje o vašem nákupu. Co s nimi budeme dělat?
- dáme vám přes ně vědět, v jakém stavu je vaše objednávka
- použijeme je pro komunikaci s vámi
- některé z těchto údajů musíme použít pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely)

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:
- společnost podílející se na expedici zboží
- společnosti podílející se na expedici plateb (Česká spořitelna a.s., GB WebPay)
- společnosti zajišťující provoz e-shopu (solidpixels.cz)

Jak dlouho s daty pracujeme a na základě čeho?

Pokud navážeme spolupráci, vaše data budeme zpracovávat po dobu 10 let od posledního poskytnutí našich produktů a služeb, protože tím budeme plnit zákonné požadavky (hlavně z oblasti daní a účetnictví), takové zpracování tedy plyne z právních předpisů.

Pokud spolupráci nenavážeme, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. Takovou práci s daty nám umožňuje nařízení GDPR – protože jednáme o smlouvě.

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.