Pro aktuální nabídku prací mne prosím kontaktujte na e-mail pasta@pastaoner.cz

For current offer of works please contact me at e-mail pasta@pastaoner.cz