cz

Internet se hodí k prodeji módy a prestižních značek, méně už k prodeji luxusního zboží. Snadná dostupnost luxusu nesvědčí, protože ten si má člověk zasloužit tím, že na jeho koupi vynaloží čas a jisté úsilí. Luxus znamená, že kupující překonal omezení všedního života a vstoupil do privilegovaného světa estetična, kultury a hedonismu. Tento privilegovaný svět, bez zmínky o cenách, na internetu nenajdete. 
(Don Thompson, Oranžový balonkový pejsek. Kniha Zlín, 2018)

Nikdo učený z nebe nespadl, a proto pokud vás zajímá, jak nakupovat umění, zde je malý návod.
Na e-mail pasta@pastaoner.cz napište vaši představu o tom, co hledáte a ideálně ji doplňte o řádovou výši zamýšlené investice (není to podmínkou, ale urychlí to jednání). Ceny výtvarných děl se pohybují v řádech od jednotek tisíc až po několik set a nabídka se často mění. Nebojte se napsat a zeptat se.
Díky a budeme se těšit!

en

The internet is well adapted to fashion and prestige brands, not so much to luxury. Easy accassibility is a negative for luxury goods, which require time and effort to be deserved. Luxury means that the purchaser has overcome the constraints of daily life and entered into a privileged world of the aesthetics, the cultural and the hedonistic. That privileged world – and any mention of prices – is not found on the internet.  
(Don Thompson, Orange Balloon Dog. Douglas and McIntyre, 2017)

No educated person has fallen from heaven, so, if you're interested in how to purchase art, here's a little guide.
Send your email to the address  pasta@pastaoner.cz , with your idea of what you are looking for and ideally add the amount of your intended investment (it is not a prerequisite, but it will speed up negotiations). The prices of works of fine art range from units of thousands of Czech crowns to several hundred crowns, and the offer often changes. Feel free to write and ask what is possible.
Thanks and we will be looking forward!